Комплексна геодезическа услуга при проектиране и строителство на сграда

  За нуждите на проектирането, строителството и въвеждането в експлоатация на сграда можем да Ви предложим комплексна оферта за необходимите геодезически дейности. Трасиране и означаване на границите на имота, в който ще бъде разположена сградата, върху терена. Геодезическа снимка на прилежащите терен и ситуация, необходими за нуждите на проектирането. Изготвяне на част „Геодезическа“ от инвестиционния проект за строителството на сградата. Трасиране на строителна линия и ниво на сградата. Заснемане на изградените фундаменти, необходимо за издаване на Акт 3 за строежа. Заснемане на достигнати конструктивни нива (кота изкоп, кота 0, кота корниз и кота било). Заснемане на изградената сграда и изготвяне… Read more

Социални мрежи